Siergiej Amielin
Сергей Амелин
Aml
 

Dodatek 11

Lotniskowy reflektor lądowania APP-90 PM-2-2

Mobilny reflektor z lampą gazową DrISz-2500 zapewnia oświetlenie strefy przyziemienia, a także oświetlenie obiektów na ziemi i w powietrzu. Zasilanie reflektora: sieć przemysłowa 220W lub agregat typu AB-4-0/230-M2. Cały sprzęt umieszczony jest na samochodzie UAZ-3303.

Parametry techniczne:

 • intensywność światła w wiązce (ze szkłem ochronnym) nie mniej 70000000 cd;
 • kąt rozproszenia na poziomie 1/10 max, nie mniej niż 3º;
 • kąt obrotu reflektora:
 • w płaszczyźnie poziomej – 350º;
 • w płaszczyźnie pionowej – 60º w górę, 60º w dół;
 • czas nieprzerwanej pracy – nie mniej niż 15 h;
 • czas przejścia na zasilanie z agregatu – 1 s;
 • napięcie zasilania – 220 V;
 • prąd – nie więcej niż 15 A;
 • moc – nie więcej niż 3,5 kW;
 • czas pracy – 10 lat.

Приложение 11

Аэродромный посадочный прожектор АПП-90 ПМ-2-2

Мобильный прожектор на основе газоразрядной лампы ДрИШ-2500. Обеспечивает подсвет зоны приземления, а также освещение объектов на земле и в воздухе. Электропитание прожектора может осуществляться как от промышленной сети 220 В, так и от электроагрегата типа АБ-4-0/230-М2. Все оборудование установлено на автомашине УАЗ-3303.

Технические данные:

Осевая сила света (с защитным стеклом), Кд, не менее 70000000

Угол рассеяния на уровне 1/10 max, град, не менее : 3

Угол вращения прожектора, град:

 • в горизонтальной плоскости 350
 • в вертикальной плоскости 60 вверх, 60 вниз

Время непрерывной работы, час, не менее 15

Время перехода на питание от электроагрегата, с 1

Напряжение питания, В 220

Ток (потребляемый), А, не более 15

Потребляемая мощность, кВт, не более 3,5

Срок службы, лет 10