Siergiej Amielin
Сергей Амелин
Aml
 

Dodatek 12

Minima ekspoloatacyjne Tu-154M w zależności od warunków meteorologicznych

(...)

MINIMA DO LĄDOWANIA

Tryb podejścia do lądowania Wysokość decyzji w metrach Widzialność wzdłuż pasa w metrach
Automatyczny
ros. AZP
pol. ILS kat. II
30 350
Automatyczny
ros. AZP
pol. ILS kat. I
60 550
Półautomatyczny według wskazówek nakazu
ros. DZP
pol. ILS kat. I i II
60 550
Według radiomarkerów
ros. PSP
100 1200
Według systemu radiolokacyjnego i dwóch radiolatarni prowadzących
ros. RSP+OSP
pol. RSL + NDB
100 1200
Według systemu radiolokacyjnego
ros. RSP
pol. RSL
120 1500
Według dwóch radiolatarni prowadzących
ros. OSP
pol. NDB
120 1800
Według jednej radiolatarni prowadzącej
ros. OPRS
250 4000

Uwagi:

1. Zezwala się na automatyczne sterowania samolotem do wysokości 30 m i ręczne sterowanie samolotem do wysokości 60 m przy podejściu do lądowania według systemu ILS, odpowiadających wymogom drugiej kategorii ICAO oraz na sterowanie automatyczne i ręczne do wysokości 60 m przy podejściu do lądowania według ILS, odpowiadających wymogom pierwszej kategorii ICAO.

2. Minimum automatycznego i ręcznego podejścia do lądowania 60x550 m stosuje się na lotniskach dopuszczonych do eksploatacji według drugiej kategorii ICAO, a także na lotniskach dopuszczonych do eksploatacji według pierwszej kategorii z oświetleniem nawigacyjnym drugiej kategorii ICAO. Na lotniskach z oświetleniem nawigacyjnym pierwszej kategorii stosuje się minimum 60x800 m.

(...)


Приложение 12

Метеоминимумы самолета Ту-154М согласно руководства по летной эксплуатации