Siergiej Amielin
Сергей Амелин
Aml
 

Smoleńsk – informacje ogólne

Smoleńsk to jedno z najstarszych miast Rosji. Pierwsza wzmianka, pojawiająca się w latopisach, pochodzi z 863 roku. Już wtedy mówi się o nim jako o dużym mieście, a więc musiał zostać założony znacznie wcześniej.

Miasto znajduje się 378 kilometrów na północny zachód od Moskwy, w górnym biegu Dniepru, na przecięciu szlaków transportowych z Moskwy do Białorusi, państw Nadbałtyckich, krajów Europy Środkowej i Zachodniej.

Smoleńsk jest stosunkowo niedużym miastem, rozpościera się na 25 kilometrów z zachodu na wschód i na 15 kilometrów z północy na południe. Zajmuje powierzchnię 166,35 km²; w chwili obecnej ma 315 tysięcy mieszkańców.

W ostatnich latach ludność miasta poważnie się zmniejszyła. W 1997 roku Smoleńsk liczył 356 tys. mieszkańców, jednak po rozpadzie gospodarki socjalistycznej większość dużych zakładów pracy praktycznie przestała funkcjonować, liczba pracowników zmniejszyła się kilkakrotnie. Wielu mieszkańców Smoleńska przeniosło się do Moskwy i innych regionów Rosji.

Obwód smoleński uważany jest za region w stanie zapaści. Podatki napływające z obwodu nie wystarczają do zaspokojenia wszystkich potrzeb regionu i w miarę normalne funkcjonowanie obwód zawdzięcza pomocy finansowej ośrodka federalnego – Moskwy. Z tego względu miasto sprawia wrażenie zaniedbanego. Obecnie sytuacja uległa pewnej poprawie, miasto przygotowuje się do obchodów 1150-lecia i z budżetu państwa wydzielono spore sumy na renowację Smoleńska.

Rozpad gospodarki Smoleńska (oraz całego kraju) doprowadził w latach 90. do zamknięcia lotniska cywilnego, leżącego na południu miasta. Obecnie jedyne lotnisko, które może przyjmować samoloty, to wojskowe lotnisko Siewiernyj.

Siergiej Amielin
tłum. Ewa Skórska