Siergiej Amielin
Сергей Амелин
Aml
 

Ostatni lot. Spojrzenie z Rosji

Spis treści

0. OD AUTORA
1. JAK WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO…
    1.1. Śledztwo oficjalne
    1.2. Narodziny nieoficjalnego śledztwa
    1.3. Pierwsze rezultaty
2. MOJA PIERWSZA WIZYTA NA MIEJSCU KATASTROFY
3. CHRONOLOGIA UPADKU SAMOLOTU W ZDJĘCIACH
4. REKONSTRUKCJA OSTATNICH SEKUND LOTU
5. PRZYCZYNY CAŁKOWITEGO ZNISZCZENIA SAMOLOTU
6. DOKŁADNY CZAS KATASTROFY
7. KONTROWERSJE WOKÓŁCZASU KATASTROFY
8. PIERWSZE OFICJALNE WYNIKI ŚLEDZTWA
9. PRZYCZYNY KATASTROFY – WSTĘPNE HIPOTEZY
    9.1. Mgła na lotnisku
    9.2. Nurkowanie pod ścieżkę schodzenia
    9.3. Niewystarczające doświadczenie pilotów
    9.4. Brak ILS na lotnisku
    9.5. Ukształtowanie terenu
    9.6. Błąd ustawienia wysokościomierza barometrycznego
    9.7. Błąd przy wprowadzaniu współrzędnych lotniska
    9.8. Wywieranie nacisku psychologicznego na załogę
    9.9. Bariera językowa
    9.10. Błąd kontrolera
    9.11. Brak zakazu lądowania
    9.12. Niedziałające radiolatarnie lub radar lądowania
    9.13. Niesprawne oświetlenie nawigacyjne
    9.14. Oblodzenie
    9.15. Brak paliwa
    9.16. Inwersja termiczna
10. HIPOTEZY FORMUŁOWANE NA PODSTAWIE WSTĘPNEGO RAPORTU MAK
    10.1. Autopilot Tu-154M
    10.2. Możliwe konsekwencje użycia automatu ciągu
    10.3. Możliwe następstwa użycia autopilota
11. STENOGRAM Z ROZMÓW W KABINIE PILOTÓW
12. GŁÓWNE HIPOTEZY DOTYCZĄCE PRZYCZYN KATASTROFY NA PODSTAWIE INFORMACJI ZE STENOGRAMU
    12.1. Zniżanie według wysokościomierza barometrycznego a później radiowysokościomierza
    12.2. Wysokościomierz barometryczny czy radiowysokościomierz?
    12.3. Zniżanie według radiowysokościomierza
    12.4. Pogoń za ścieżką schodzenia
    12.5. Wnioski ogólne na podstawie rezultatów analizy stenogramu
13. GŁÓWNE WĄTKI ŚLEDZTWA NIEOFICJALNEGO – II ETAP
14. KLIMAT SMOLEŃSKA A POGODA 10 KWIETNIA 2010 R.
15. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SMOLEŃSKIEGO LOTNISKA SIEWIERNYJ
16. INFRASTRUKTURA LOTNISKA SIEWIERNYJ
    16.1. Pas startowy
    16.2. Radiotechniczne wyposażenie lotniska
    16.3. Oświetlenie nawigacyjne lotniska
    16.4. Stanowisko kierowania lotami
    16.5. Współdziałanie kontrolera lotów z pilotami
    16.6. Właściwości lotniska Siewiernyj
    16.7. Lotnisko Siewiernyj we wstępnym raporcie MAK
17. UKSZTAŁTOWANIE TERENU W POBLIŻU LOTNISKA
18. ZBRODNIA KATYŃSKA I DOCHODZENIE W SPRAWIE KATASTROFY
19. BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ MEDIA ORAZ ICH KONSEKWENCJE
20. ANALIZA MOŻLIWYCH PRZYCZYN KATASTROFY
    20.1. Czy samolot nr 101 miał zamiar lądować?
    20.2. Podejście czy lądowanie?
    20.3. Działania załogi na wysokości decyzji
    20.4. Czy było odejście na drugi krąg?
    20.5. Wpływ ukształtowania terenu
    20.6. Analiza sygnałów TAWS
    20.7. Rola kierownika lotów
    20.8. Zejście pod chmurę
    20.9. Pięć sekund od 10:41:51 do 10:41:56
21. ZAKOŃCZENIE
22. PLAN SYTUACYJNY